Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2022

Andrzej Łuczaj
06.06.2022

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawy środków czystości o nr PD-TZ-III-2.2310.6.2022 z dnia 02.06.2022r. w ramach projektów: - 3/9-2018/BK-FAMI „Infrastruktura i procedury azylowe – część II”; - 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II; finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry