Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 12/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 12/2022

Katarzyna Waszczuk
23.06.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

do góry