Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 13/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 13/2022

Anna Baczyńska
28.06.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu informatycznego (kod CPV: 30213000-5 komputery osobiste, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne).

do góry