Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 15/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 15/2022

administrator
18.07.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 100 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania i sprawdzenie działania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży ppoż.

Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 100 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania i sprawdzenie działania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży ppoż. zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z póz. zm.).

do góry