Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 17/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 17/2022

Andrzej Łuczaj
05.08.2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę oraz montaż klimatyzatora w Komendzie Podlaskiego Oddziału SG z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 100 (budynek nr 5 pom. 28 – serwerownia).

do góry