Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 18/2022

Andrzej Łuczaj
02.09.2022

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia dostawy sprzętu kwaterunkowego nr PD-TZ-III-2.2313.1.2022 z dnia 01.09.2022r. w ramach projektu: 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry