Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu nr 19/2022

Andrzej Łuczaj
02.09.2022

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż żaluzji pionowych (verticale) finansowanych w ramach projektu FAMI 4/9-2018/BK-FAMI oraz środków finansowych uzyskanych z Agencji FRONTEX

do góry