Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zapytanie ofertowe nr 21/2022 - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe nr 21/2022

Alina Grygorowicz
06.09.2022

We wrześniu 2022 roku Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku organizację eventu „Koncert na zakończenie lata”. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu 4/9-2018/BK-FAMI „Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców” – część II współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

do góry