Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku - Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych -

Nawigacja

Zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy - Prawo zamówień publicznych

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Katarzyna Waszczuk
28.09.2022

do góry