Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wizyta oficera łącznikowego USA - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta oficera łącznikowego USA

Krystyna Jakimik-Jarosz
12.10.2017

11 października 2017 roku w Placówce Straży Granicznej w Czeremsze gościł oficer łącznikowy Służby Celnej i Ochrony Granic USA (Customs and Border Protection) Pan Larry Jay.

Pan Larry Jay zapoznał się ze specyfiką  ochranianego odcinka polsko - białoruskiej granicy państwowej. Zwiedził teren drogowego przejścia granicznego w Połowcach, gdzie miał okazję przyjrzeć się technologii odpraw granicznych i celnych. W trakcie wizyty zaprezentowano również sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.  

W spotkaniu ze strony Straży Granicznej uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Służby Granicznej Zarządu Granicznego Komendy Głównej SG ppłk SG Adam Maliszewski, Naczelnik Wydziału Granicznego Podlaskiego Oddziału SG ppłk SG Arkadiusz Klimowicz oraz Komendant Placówki SG w Czeremsze ppłk SG Andrzej Konończuk.  Krajową Administrację Skarbową reprezentował Kierownik Oddziału Celnego w Połowcach podinsp. Jarosław Niegierewicz. 

  • Wizyta oficera łącznikowego USA
    Wizyta oficera łącznikowego USA
  • Wizyta oficera łącznikowego USA
    Wizyta oficera łącznikowego USA
  • Wizyta oficera łącznikowego USA
    Wizyta oficera łącznikowego USA
do góry