Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przekroczył granicę bez wymaganych dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przekroczył granicę bez wymaganych dokumentów

Katarzyna Zdanowicz
29.12.2017

Funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak zatrzymali obywatela Tadżykistanu, który wbrew przepisom przekroczył polsko-litewską granicę.

W środę (27.12.2017 r.) w Budzisku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli drogowej autobus rejsowy relacji Tallin – Warszawa. W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających legalność pobytu cudzoziemców podróżujących tym autobusem okazało się, że jedna z osób nie posiada dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy państwowej wbrew przepisom i przebywanie na terytorium naszego kraju bez wymaganych dokumentów obywatel Tadżykistanu został zatrzymany.

Wobec 34 – letniego cudzoziemca wszczęto postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydano decyzję zobowiązującą go do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju na okres 6 miesięcy.

do góry