Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju

Krystyna Jakimik-Jarosz
21.12.2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w roku 2017, funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej bardzo aktywnie uczestniczyli w misjach poza granicami kraju organizowanych w rejonach dotkniętych kryzysem migracyjnym.

Wsparcie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej szczególnie zauważalne było przy okazji realizacji działań koordynowanych przez Agencję Frontex. Plany na rok 2017 zakładały przeprowadzenie 22 misji, jednak statystyki okazały się znacznie wyższe i ogółem zrealizowano 60 wyjazdów (3 251 dni). W ramach wsparcia działań Agencji Frontex, 51 funkcjonariuszy z Podlaskiego OSG skierowanych było do służby we Włoszech, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, głównie do realizacji czynności związanych z nadzorem granicy, realizowaniem zadań na I i II linii kontroli, daktyloskopowaniem, rejestracją migrantów, zabezpieczeniem doprowadzeń cudzoziemców.

Nasi funkcjonariusze aktywnie udzielali również wsparcia Policji w Macedonii. Na podstawie umowy bilateralnej,  poczynając od maja do końca 2017 r. sześć 3 - osobowych zespołów przebywało w rejonie macedońsko-greckiej granicy, każdy przez okres 1 miesiąca.

  • Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju
    Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju
  • Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju
    Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju
  • Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju
    Udział funkcjonariuszy Podlaskiego OSG w misjach poza granicami kraju
do góry