Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Tak świętowaliśmy nasze 25-lecie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Tak świętowaliśmy nasze 25-lecie

Krystyna Jakimik-Jarosz
18.05.2016

Dziś, 18 maja w Białymstoku odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Uroczyste obchody rozpoczęły o godz. 9.30 liturgią w Katedrze Prawosławnej p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy, a o godz. 11.00 mszą świętą w Archikatedrze Białostockiej odprawionych w intencji funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. O godzinie 13.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się uroczysty apel, na którym wręczono awanse, medale i wyróżnienia.

Swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński,  przedstawiciele władz rządowych i samorządowych naszego województwa: Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Jerzy Leszczyński, Prezydent Miasta Białegostoku – Pan Tadeusz Truskolaski, duchowieństwo, służby mundurowe, także delegacje litewskiej i białoruskiej służby granicznej, przedstawiciele urzędów, firm, instytucji  na co dzień współdziałających z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej oraz licznie zgromadzeni goście.

Rozpoczynający uroczystość Komendant Podlaskiego OSG płk. SG Andrzej Rytwiński w swym przemówieniu podkreślił, że "obecna stabilna pozycja Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa państwa jest wynikiem wieloletnich wysiłków i zaangażowania  rzeszy funkcjonariuszy i pracowników, którzy tworzyli formację przez ostatnich dwadzieścia pięć lat.  Miniony czas i wynikające  z niego doświadczenia to mocny fundament, który pozwoli Straży Granicznej – profesjonalnej, wyspecjalizowanej w sprawach migracyjnych formacji – kontynuować swoją misję". Na zakończenie podziękował wszystkim, którzy przez te lata wspomagali Podlaski Oddział Straży Granicznej. Podziękował również za pomoc w organizacji uroczystości z okazji święta Zarządowi Oddziałowemu NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Białymstoku. Pogratulował awansowanym i wyróżnionym.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku pod dyrekcją Pana kpt. SG Jarosława Rywalskiego.

Z okazji Święta Straży Granicznej łącznie awanse na wyższe stopnie otrzymało 197 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów – 33 osoby, 88 w korpusie chorążych oraz 76 w korpusie podoficerów. Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 20 osób, 16 osób  – Medalem za Długoletnią Służbę i 11 funkcjonariuszy – Odznaką Straży Granicznej.

Z kolei Medalem za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyróżnionych 11 osób. Przyznano również Medale Pamiątkowe za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który również w tym roku obchodzi swoje 25 - lecie. Takie odznaczenie otrzymało 7 osób.

Laur Komendanta – najwyższe wyróżnienie przyznawane za szczególne zasługi na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski.

Koncert z okazji jublieuszu 25-lecia powołania Straży Granicznej zrealizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Łączy nas granica" i wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego.

Również w placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z okazji 25 rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się lokalne uroczystości.

 • Zdjęcie z Katedralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
  Zdjęcie z Katedralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
 • Zdjęcie z Archikatedry Białostockiej
  Zdjęcie z Archikatedry Białostockiej
 • Uroczysty apel w Operze i Filharomonii Podlaskiej
  Uroczysty apel w Operze i Filharomonii Podlaskiej
 • Poczet sztandarowy Podlaskiego OSG
  Poczet sztandarowy Podlaskiego OSG
 • Wręczenie awansów i wyróżnień
  Wręczenie awansów i wyróżnień
 • Wręczenie awansów i wyróżnień
  Wręczenie awansów i wyróżnień
 • Wręczenie awansów i wyróżnień
  Wręczenie awansów i wyróżnień
 • Wręczenie awansów i wyróżnień
  Wręczenie awansów i wyróżnień
 • Wręczenie awansów i wyróżnień
  Wręczenie awansów i wyróżnień
 • Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej
  Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Uroczystości w Kuźnicy
  Uroczystości w Kuźnicy
 • Uroczystości w Kuźnicy
  Uroczystości w Kuźnicy
 • Uroczystości w Kuźnicy
  Uroczystości w Kuźnicy
 • Uroczystości w Augustowie
  Uroczystości w Augustowie
 • Uroczystości w Augustowie
  Uroczystości w Augustowie
 • Uroczystości w Augustowie
  Uroczystości w Augustowie
 • Uroczystości w Rutce-Tartak
  Uroczystości w Rutce-Tartak
 • Uroczystości w Rutce-Tartak
  Uroczystości w Rutce-Tartak
do góry