Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG

Katarzyna Zdanowicz
06.02.2019

W miniony poniedziałek (04.02.2019 r.) w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się odprawa kadry kierowniczej. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński i Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga.

Spotkanie poświęcone podsumowaniu roku 2018 rozpoczął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk.  Uczestniczyli w nim: zastępcy komendanta oddziału,  naczelnicy wydziałów, komendanci placówek POSG, a także kapelani i przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników oraz zaproszeni goście.

W części poświęconej podsumowaniu współpracy z organami administracji państwowej i służbami mundurowymi województwa podlaskiego Komendant Oddziału podziękował Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu oraz komendantom i szefom służb współpracujących z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej za dotychczasowe owocne współdziałanie.

Uczestnicy odprawy zapoznali się i przeanalizowali efekty uzyskane przez Podlaski OSG w 2018 roku w każdym z pionów: granicznym, cudzoziemskim, operacyjno – śledczym i logistycznym. Omówiono kierunki działania, m.in. w zakresie nielegalnej migracji i przemytu, oraz inne zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo w bieżącym roku.

Na zakończenie Sekretarz Stanu MSWiA Jarosław Zieliński podziękował wszystkim za dobre wyniki w służbie i skuteczną ochronę granic terytorium Rzeczypospolitej.

Ruch graniczny

W 2018 roku funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili, na kierunku do i z Polski, 4 842 207 osób (w 2017 r. – 4 913 078 osób), z czego ponad 4,3 mln to cudzoziemcy.  Odprawiono ponad 2,2 mln środków transportu. Wzrost o 3% w porównaniu do roku 2017.

Ponad 3,5 tys. cudzoziemców, którzy stawili się do kontroli granicznej, nie otrzymało zgody na przekroczenie polskiej granicy. Spadek o 4 % w porównaniu do roku 2017. Głównymi powodami wydania decyzji o odmowie wjazdu do naszego kraju był brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak ubezpieczenia zdrowotnego oraz brak wymaganych środków finansowych.

Usiłowanie lub przekroczenie granicy do Polski wbrew przepisom

W 2018 roku za usiłowanie lub przekroczenie granicy do Polski wbrew przepisom funkcjonariusze zatrzymali 401 osób. (w 2017 r. - 403 osoby). W minionym roku ujawniono 19 grup nielegalnych migrantów (106 osób), z czego 16 grup na granicy wewnętrznej UE (94 osoby). W przeważającej większości stanowili je obywatele Wietnamu (73 osoby). W 2017 roku ujawniono 21 grup, 108 osób.

Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia

W 2018 znacząco wzrosła liczba działań związanych z kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W 2018  roku funkcjonariusze POSG przeprowadzili 1 261 kontroli legalności pobytu (w 2017 r. – 556), którymi objętych było 2105 cudzoziemców (w 2017 r. – 1263 cudzoziemców.). W wyniku tych działań za nielegalny pobyt ujawniono 708 osób (w 2017 r. – 891). Przeprowadzono również 172 kontrole legalności zatrudnienia (w 2017 r. – 126), w wyniku których ustalono, że 856 cudzoziemców wykonuje prace niezgodnie z przepisami (2017 r. - 473 os.). Wśród osób najczęściej naruszających przepisy byli obywatele Ukrainy, Białorusi.

Przemyt i pojazdy pochodzące z przestępstw

W 2018 roku funkcjonariusze Podlaskiego OSG ujawnili towary pochodzące z przestępstw (papierosy, alkohol, krajanka i susz tytoniowy, narkotyki) o łączonej szacunkowej wartości ponad 24,8 mln zł.

W minionym roku odnotowano wzrost o 19 % ilości ujawnionych pojazdów pochodzących z przestępstw. Ujawnione pojazdy (114 sztuk) skradzione były głównie na terytorium Niemiec, Andory, Belgii i Rosji. Łączna wartość ujawnionych pojazdów pochodzący z przestępstw wynosi 10,1 mln zł.

 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
 • Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
  Odprawa podsumowująca rok 2018 w POSG
do góry