Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Uroczysty apel w Lipsku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczysty apel w Lipsku

Katarzyna Zdanowicz
10.06.2019

Dziś w Placówce SG w Lipsku odbył się uroczysty apel z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej. Udział w nim wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Podczas uroczystego apelu w Lipsku, gdzie obecnie przeniesiona jest również Placówka Straży Granicznej w Nowym Dworze, Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wspólnie z  Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem wręczył funkcjonariuszom obu placówek wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe.

Sekretarz Stanu podziękował  funkcjonariuszom za ofiarną, profesjonalną  i skuteczną służbę.

W obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczyli również zaproszeni goście.

Następnie Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński udał się na plac budowy nowych obiektów Placówki SG w Nowym Dworze, by zapoznać sie z postępem prowadzonych tam prac.

Zakończenie robót budowlanych w Placówce SG w Nowym Dworze zaplanowano na III kwartał 2019 roku. Ich wartość to około 11,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

 

 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Uroczysty apel w Lipsku
  Uroczysty apel w Lipsku
 • Nowe obiekty Placówki SG Nowym Dworze
  Nowe obiekty Placówki SG Nowym Dworze
 • Nowe obiekty Placówki SG Nowym Dworze
  Nowe obiekty Placówki SG Nowym Dworze
 • Nowe obiekty Placówki SG Nowym Dworze
  Nowe obiekty Placówki SG Nowym Dworze
do góry