Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Lekkomyślność nie popłaca - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Lekkomyślność nie popłaca

Katarzyna Zdanowicz
13.06.2019

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ukarali mandatami karnymi trzech obywateli Hiszpanii. Dwóch z mężczyzn naruszyło zakaz wejścia na pas drogi granicznej, z kolei jeden z nich dokonał przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom.

Wczoraj (12.06.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce ujawnili ślady wejścia na pas drogi granicznej przez dwie osoby i przekroczenia linii granicy przez jedną. W wyniku prowadzonych czynności ustalono, że sprawcami wejścia na pas drogi granicznej i przekroczenia granicy wbrew przepisom byli obywatele Hiszpanii, którzy przebywali w okolicy turystycznie. Mężczyźni przyznali się do popełnionego wykroczenia. Zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości po 500 zł każdy.

Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł (art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń). Ciekawość i lekkomyślność np. aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć znaki graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem.

Zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego. (Rozporządzenie Nr 24/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).

W bliskiej odległości od granicy państwa ustawione są tablice informujące o zakazie przekraczania granicy i zakazie przebywania w pasie drogi granicznej. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej czuwają nad tym aby przepisy te były przestrzegane.

do góry