Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej

Katarzyna Zdanowicz
04.10.2019

Wczoraj (03.10.2019 r.) odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Krynkach.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk oraz przedstawiciel wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego „TELKA” Sp. z o.o. podpisali akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu placówki. Następnie dokument został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Cała budowa została poświęcona przez kapelanów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej: ks. mjr SG Marcina Czuchraniuka i ks. ppor. SG Piotra Nestoruka. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele urzędu miasta, duchowieństwo, służby mundurowe, kadra kierownicza Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariusze pełniący służbę w Placówce SG w Krynkach.

Obecnie Placówka SG w Krynkach zlokalizowana w budynku, które kiedyś było przedszkolem. Budynek znacznie odbiega od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych. Budowa nowego obiektu Placówki SG w Krynkach w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstaną m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieże łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2020 roku. Wartość całej inwestycji to około 16 mln zł. Budowa  nowego obiektu placówki realizowana jest z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”

Placówkę SG w Krynkach utworzono w dniu 01.02.1995 r. Położona jest w odległości 2,5 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości 19,770 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Szudziałowie, a od południa z Placówką SG w Bobrownikach. Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie pofałdowanym, w 20% zalesionym oraz rzeką graniczną Świsłocz.

 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
 • Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Placówki SG w Krynkach
  Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Placówki SG w Krynkach
 • W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
  W Krynkach powstaje nowa Placówka Straży Granicznej
do góry