Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Nowy obiekt Placówki SG w Nowym Dworze oddany do użytku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowy obiekt Placówki SG w Nowym Dworze oddany do użytku

Katarzyna Zdanowicz
04.10.2019

Dziś, 6 października 2019 r., odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego obiektu Placówki SG w Nowym Dworze. Inwestycja współfinansowana została ze środków z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zebranych na dzisiejszej uroczystości gości przywitał Komendant Placówki SG w Nowym Dworze kpt. SG Wojciech Zyśkowski,  który jednocześnie podziękował wszystkim, którzy zaangażowani byli w przebieg inwestycji. Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk. Po poświęceniu budynku przez kapelanów Podlaskiego Oddziału SG uroczystego symbolicznego otwarcia obiektu poprzez przecięcie wstęgi dokonał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Komendantem Podlaskiego Oddziału SG. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni goście mogli obejrzeć obiekt i pomieszczania w całej placówce.

W dzisiejszej uroczystości udział oprócz Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorza Biziuka wzięli Zastępcy Komendanta Oddziału: ppłk SG Andrzej Stasiulewicz i płk SG Stanisław Supiński, komendanci placówek POSG, przedstawiciele podlaskich służb mundurowych, samorządowcy, duchowieństwo, uczniowie, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowego Dworu i okolic.

Poprzednia Placówka SG w Nowym Dworze zlokalizowana była w zaadaptowanym budynku po byłej lecznicy weterynarii. Obiekt ten był budowany z przeznaczeniem na mieszkania służbowe dla weterynarzy i gabinety zabiegowe dla zwierząt. Odbiegał on od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych.  

Nowy obiekt Placówki SG w Nowym Dworze w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstał m.in. budynek administracyjny, garaże, kojce z budami, wybieg oraz tor przeszkód dla psów służbowych, wieża łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 12,5 mln zł. Budowa  nowego obiektu Placówki realizowana jest w ramach projektu nr PL/2018/PR/0033 pt. „Budowa Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz Wsparcia Finansowego w zakresie Granic Zewnętrznych i Wiz na lata 2014-2020.

Placówkę SG w Nowym Dworze utworzono w 1997 r. Położona jest w odległości 6 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 13,6 km.

 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
 • Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
  Uroczyste przekazanie do użytkowania Placówki SG w Nowym Dworze
do góry