Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy

Katarzyna Zdanowicz
13.02.2020

Dziś, 13 lutego 2020 r. w Tykocinie odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Podlaskiego i Republiki Litewskiej Odcinka Polsko – Litewskiej Granicy Państwowej.

Gospodarzem spotkania był Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Podlaskiego - Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk. Stronę litewską reprezentował Pełnomocnik Graniczny RL Odcinka Polsko – Litewskiej Granicy Państwowej - Komendant Wareńskiego Oddziału Granicznego Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL płk Virgilijus Raugale. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępcy i Pomocnicy Pełnomocników Granicznych obu państw.

Uczestnicy spotkania podsumowali dotychczasową współpracę oraz realizację zadań przez obie strony w 2019 roku. Dokonano również oceny i analizy aktualnej sytuacji na wspólnie ochranianym odcinku granicy państwowej. Ponadto strony oceniły funkcjonowanie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z siedzibą w Budzisku.

Rozmowy zakończyły się ustaleniem głównych kierunków współdziałania obu służb granicznych w I połowie 2020 roku.

  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
do góry