Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Podsumowanie współdziałania podlaskiej SG i KAS - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie współdziałania podlaskiej SG i KAS

Katarzyna Zdanowicz
03.03.2020

Dziś, 3 marca 2020 r. w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Straży Granicznej i Izby Administracji Skarbowej w 2019 roku.

Na spotkaniu omówiono i oceniono współpracę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej  z Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku, którą realizowano w 2019 roku. Współdziałanie obu służb w minionym roku było szczególnie widoczne w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, ujawniania przemytu i innych przestępstw pozostających we właściwości Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. W ramach współpracy wymieniono między sobą ponad 37 tys. informacji. Dotyczyły one między innymi zawróceń osób i pojazdów, ujawnień przestępstw i wykroczeń celnych i skarbowych, przekroczeń granicy przez osoby i pojazdy, wyliczeń należności celnych i podatkowych oraz sprawdzenia osób, pojazdów i firm.

Straż Graniczną reprezentował Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk wraz z zastępcą płk. SG Andrzejem Stasiulewiczem oraz naczelnikami wydziału granicznego, operacyjno-śledczego i do spraw cudzoziemców. Natomiast Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku Dyrektor Wojciech Orłowski wraz z zastępcą nadinsp. Dariuszem Muszyńskim, naczelnikami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku oraz kierownikami działu granicznego i operacyjno-rozpoznawczego.

Współdziałanie obu służb jest realizowane na podstawie postanowień porozumienia z dnia 20.02.2018 r. zawartego między Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w sprawie współdziałania POSG w Białymstoku i IAS w Białymstoku.

  • Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
    Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
  • Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
    Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
do góry