Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku

Katarzyna Zdanowicz
14.09.2020

W piątek, 11 września 2020 r. w Komendzie Oddziału odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w I półroczu 2020 roku.

Podlaską Straż Graniczną reprezentował Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk wraz z zastępcą płk. SG Andrzejem Stasiulewiczem oraz naczelnikami wydziału granicznego, operacyjno-śledczego i do spraw cudzoziemców. Natomiast Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku Dyrektor Wojciech Orłowski wraz z zastępcą nadinsp. Dariuszem Muszyńskim, naczelnikami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku oraz kierownikiem działu granicznego.

Na piątkowym spotkaniu szczegółowo omówiono wyniki współpracy za I półrocze 2020 r. Współdziałanie obu służb było szczególnie widoczne w zakresie zwalczania nielegalnej migracji, przemytu i innych przestępstw pozostających we właściwości Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. W ramach współpracy wymieniono między sobą blisko 9 tys. informacji. Dotyczyły one między innymi zawróceń osób i pojazdów, ujawnień przestępstw i wykroczeń celnych i skarbowych, przekroczeń granicy przez osoby i pojazdy, wyliczeń należności celnych i podatkowych oraz sprawdzenia osób, pojazdów i firm. Omówiono także i podsumowano współdziałanie służb w trakcie wprowadzenia  tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19.

Współdziałanie obu służb jest realizowane na podstawie postanowień porozumienia z dnia 20.02.2018 r. zawartego między Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w sprawie współdziałania POSG w Białymstoku i IAS w Białymstoku.

  • Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
    Podsumowanie współpracy POSG i IAS w Białymstoku
do góry