Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ... - ślubuję ..." - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ... - ślubuję ..."

Katarzyna Zdanowicz
09.07.2021

Nowi funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej złożyli ślubowanie. Byli najlepsi spośród kilkuset kandydatów. Nabór do służby cały czas trwa.

Dziś, w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie dwudziestu siedmiu nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Osiem funkcjonariuszek i dziewiętnastu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzejem Jakubaszkiem. Komendant pogratulował ślubującym funkcjonariuszom pozytywnego zakończenie procesu rekrutacji i życzył wielu sukcesów w szeregach Straży Granicznej. Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali również zapoznani z zasadami etyki zawodowej. Błogosławieństwa udzielili im kapelani Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Cała grupa już jutro rozpocznie szkolenie w  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w październiku przyjąć do służby kolejnych 32 funkcjonariuszy. W sumie w 2021 roku do służby zostanie przyjętych 71 osób.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce nabór.

 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
do góry