Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zawsze czujni - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zawsze czujni

Katarzyna Zdanowicz
01.09.2021

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kuźnicy zauważyli ogień wydobywający się z komina i pomogli w ewakuacji mieszkańców domu, w którym zapaliła się sadza.

Wczoraj (31.08.2021 r.) po godzinie 22 funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie prowadzenia obserwacji z wykorzystaniem wieży obserwacyjnej zauważyli w jednej z przygranicznych miejscowości wydobywające się płomienie z komina. O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono pobliskie patrole Straży Granicznej oraz Straż Pożarną. Do czasu przybycia Straży Pożarnej funkcjonariusze pomogli ośmiu mieszkańcom opuścić dom. Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki PSP stłumiły ogień i ugasiły palącą się sadzę. Przebywający w domu mieszkańcy nie wiedzieli, że w kominie zapaliła się sadza.

Na szczeście nikomu z 8-osobowej rodziny mieszkającej w domu nic się nie stało.

do góry