Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Ogień nie ma żadnych szans - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ogień nie ma żadnych szans

Michał Bura
01.07.2022

W dniach  09, 23 i 28.06.2022 r. w  Placówkach SG w Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych i  Mielniku przeprowadzono szkolenie z ochrony przeciwpożarowej.

Tematyką szkolenia było postępowanie w sytuacji zagrożenia pożarowego oraz praktyczne gaszenie tzw. pożaru testowego z grupy „B”, z wykorzystaniem przez uczestników ćwiczeń podręcznego sprzętu gaśniczego. Zapoznano się z bezpieczną obsługą oraz  użyciem gaśnic proszkowych, śniegowych CO2 i koca gaśniczego. W ćwiczeniach brały również udział przybyłe Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP.

W szkoleniach aktywnie uczestniczyło łącznie 69 osób.

 

 • Szkolenie p. poż.
  Szkolenie p. poż.
 • Szkolenie p. poż.
  Szkolenie p. poż.
 • Szkolenie p. poż.
  Szkolenie p. poż.
 • Szkolenie p. poż.
  Szkolenie p. poż.
 • Szkolenie p. poż.
  Szkolenie p. poż.
 • Szkolenie p. poż.
  Szkolenie p. poż.
do góry