Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy

Katarzyna Zdanowicz
16.09.2022

15 września 2022 r. na Litwie odbyło się spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej Odcinka Podlaskiego i Republiki Litewskiej Odcinka Polsko – Litewskiej Granicy Państwowej.

Gospodarzem spotkania był Pełnomocnik Graniczny RL Odcinka Polsko-Litewskiej Granicy Państwowej - Komendant Wareńskiego Oddziału Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL płk Virgilijus Raugale. Stronę polską reprezentował Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Podlaskiego - Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen, bryg. SG Andrzej Jakubaszek. W spotkaniu uczestniczyli również zastępcy i pomocnicy Pełnomocników Granicznych obu państw.

Na wczorajszym spotkaniu podsumowano współpracę oraz realizację zadań przez obie strony w I półroczu 2022 roku. Uczestnicy spotkania dokonali analizy sytuacji dotyczącej nielegalnej migracji na wewnętrznych i zewnętrznych granicach UE. Omówili sytuację migracyjną na wspólnie ochranianym odcinku polsko-litewskiej granicy państwowej w kontekście występującej zorganizowanej nielegalnej migracji ze strony Republiki Białorusi. Zaznaczyli, że bieżąca wymiana aktualnej informacji pozwala zapewnić kontrolę procesów migracyjnych na terytorium obu państw.

W pierwszym półroczu 2022 roku stronie litewskiej w ramach readmisji przekazano 127  cudzoziemców, natomiast w pierwszym półroczu 2021 roku przekazano ich 38.

Ponadto Pełnomocnicy ocenili funkcjonowanie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z siedzibą w Budzisku oraz omówili rozwój współpracy służb granicznych obu stron w ramach programu Interreg Polska – Litwa.

Rozmowy zakończyły się ustaleniem głównych kierunków współdziałania obu służb granicznych w IV kwartale 2022 roku i w I kwartale 2023 roku.

  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
  • Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
    Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Litwy
do góry