Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania - Prawa człowieka -

Nawigacja

Prawa człowieka

Pełnomocnik do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania

06.11.2014

PEŁNOMOCNIK
Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej do spraw
Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowaniamł. chor. SG Marta Januszkiewicz

 mł. chor. SG Marta Januszkiewicz

15-370 Białystok

ul. gen. Józefa Bema 100

tel. +48 85 7145271

email: marta.januszkiewicz@strazgraniczna.pl

 

ZASTĘPCA PEŁNOMOCNIKA
Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej do spraw
Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania

mjr SG Tadeusz Kiszowara

15-370 Białystok, ul. gen. Józefa Bema 100

tel. +48 85 7145043

email: tadeusz.kiszowara@strazgraniczna.pl

     

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania w komendzie i placówkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej należy m.in.:

  1. Propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony a także promowanie działań na rzecz równego traktowania wszystkich funkcjonariuszy i pracowników.
  2. Inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie respektowania godności ludzkiej, przestrzegania praw człowieka i równego traktowania, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.
  3. Monitorowanie i rozpowszechnianie standardów i zaleceń, w tym organizacji międzynarodowych, w zakresie ochrony praw człowieka i równego traktowania.
  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz upowszechniania idei równego traktowania.
  5. Reprezentowanie Komendanta PoOSG w przedsięwzięciach poświęconych ochronie praw człowieka oraz współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie upowszechniania idei równego traktowania.
do góry