Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

09.03.2023

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

 

KOMENDANT PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ul. Bema 100, 15 - 370 Białystok

poniedziałek w godz. 12:00 – 14:00

 

FUNKCJONARIUSZE WYDZIAŁU KONTROLI

wtorek w godz. 09:45 – 17:45

środa, czwartek, piątek w godz. 07:45 – 15:45

 

KOMENDANCI PLACÓWEK STRAŻY GRANICZNEJ

Komendanci Placówek Straży Granicznej przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 oraz dodatkowo w poniedziałki w godzinach: 15:00 – 17:00.

Skargi na działalność Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej należy kierować na adres pocztowy:

Podlaski Oddział SG

ul. Bema 100

15-370 Białystok

lub adres elektroniczny: posg@strazgraniczna.pl lub wk.posg@strazgraniczna.pl

lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP

lub na adresy pocztowe Placówek Straży Granicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, które można odnaleźć poniżej.

 

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA! Zgodnie z  § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich. (dane teleadresowe) 

do góry