Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych -

Nawigacja

Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych

Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Dubiczach Cerkiewnych
KOMENDANT   mjr SG Artur KACZURAK
ADRES   ul. Główna 7A
17-204 Dubicze Cerkiewne
TELEFON   85 68 54 200
FAX   85 68 54 205
MAIL  
sdo.dubiczecerkiewne@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych utworzono w dniu 11.10.2002 r. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości 15,93 km.  Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie zalesionym, przecinając wody graniczne: rzekę Leśna Prawa, strumień Policzna.

Przez strefę działania placówki przebiegają 2 szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym:

- droga krajowa nr 19;
- droga krajowa nr 66.                                                                                                                                                                                              

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 303 do znaku granicznego nr 317 wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej.         

do góry