Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Krynkach -

Nawigacja

Placówka SG w Krynkach

Placówka SG w Krynkach

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Krynkach
KOMENDANT   mjr SG Adam KAŹMIERCZAK
ADRES   16-120 Krynki
ul. Bema 68
TELEFON   85 71 26 722
FAX   85 71 26 725
MAIL   sdo.krynki@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Krynkach utworzono w dniu 01.02.1995 r. Położona jest w odległości 2,5 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości 19,770 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Szudziałowie, a od południa z Placówką SG w Bobrownikach. Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie pofałdowanym, w 20% zalesionym oraz rzeką graniczną Świsłocz. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej od znaku granicznego nr 498 do znaku granicznego nr 511 wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej.

do góry