Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Placówka SG w Mielniku -

Nawigacja

Placówka SG w Mielniku

Placówka SG w Mielniku

 

 

 

 
NAZWA   Placówka SG w Mielniku
KOMENDANT   por. SG Piotr BAZYLUK
ADRES   ul. Królewska 48B
17-307 Mielnik
TELEFON   85 65 59 220
FAX   85 65 59 225
MAIL   sdo.mielnik@strazgraniczna.pl
 

 

Placówkę SG w Mielniku utworzono w dniu 05.07.1996 r. Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białoruś o długości 18,56 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Czeremsze, a od południa z Placówką SG w Janowie Podlaskim (Nadbużański Oddział SG). Linia granicy państwowej przebiega lądem w terenie równinnym częściowo zalesionym. Przez strefę działania placówki przebiega jeden szlak komunikacyjny o znaczeniu  międzynarodowym:

- droga krajowa nr 19.

 Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego na odcinku granicy państwowej przebiegającej przez gminę Mielnik oraz Nurzec Stacja wprowadzono zakaz przebywania na pasie drogi granicznej na całej jego długości.

do góry