Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 22/ZP/SZ/20) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 22/ZP/SZ/20)

Anna Jaroszewicz
10.06.2020

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr projektu „4/9-2018/BK-FAMI ORGANIZOWANIE POWROTÓW PRZYMUSOWYCH CUDZOZIEMCÓW – CZEŚĆ II”

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

22/ZP/SZ/20 (10.06.2020)

poniżej

750 000 euro

85121270-6

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług psychologicznych na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni) (sprawa nr 22/ZP/SZ/20)

 18.06.2020r.

do godz. 11:00

do góry