Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Narewce (sprawa nr 4/ZP/WTiZ/16) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Narewce (sprawa nr 4/ZP/WTiZ/16)

Maria Brześkiewicz
05.02.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

4/ZP/WTiZ/16 (05.02.2016)

poniżej

135 000 euro

09132100-4, 09134100-8

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG w Narewce (sprawa nr 4/ZP/WTiZ/16)

15.02.2016r.

do godz. 14:00

do góry