Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 6/ZP/SZ/19) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 6/ZP/SZ/19)

Marta Karpiuk
08.03.2019

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

6/ZP/SZ/19 (08.03.2019)

poniżej

750 000 euro

85121100-4

85121000-3

Zamówienie na usługi społeczne na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej,

oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 6/ZP/SZ/19)

19.03.2019r.

do godz. 11:00

 

do góry