Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku warsztatowego nr 23 i budynku magazynowego (zaplecze warsztatu) nr 41 na zadaniu pn.: „Budowa boksów garażowych w m. Białystok” (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/21) - unieważnione -

Nawigacja

unieważnione

Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku warsztatowego nr 23 i budynku magazynowego (zaplecze warsztatu) nr 41 na zadaniu pn.: „Budowa boksów garażowych w m. Białystok” (sprawa nr 8/ZP/WTiZ/21)

Maria Brześkiewicz
17.09.2021

do góry