Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL

Katarzyna Zdanowicz
10.05.2018

9 maja 2018 r. przedstawiciele polskich i litewskich służb granicznych, celno-skarbowych i policyjnych, podpisali Regulamin Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Budzisku.

Spotkanie odbyło się w Strażnicy Granicznej Kalvarija Wareńskiego Oddziału Granicznego  Służby  Ochrony Granicy  Państwowej przy MSW Republiki Litewskiej. Ze strony polskiej uczestniczyli w nim: Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku ppłk SG Andrzej Stasiulewicz, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Jacek Tarnowski. Ze strony litewskiej pełniący obowiązki Komendanta Wareńskiego Oddziału Granicznego Służby Ochrony Granicy Państwowej przy MSW RL płk Deividas Kaminskas, Dyrektor Terytorialnego Urzędu Celnego w Kownie Juozas Ragelis, Naczelnik Głównego Komisariatu Policji Okręgu Alytus Alvydas Jurgelevičius oraz Zastępca Naczelnika Głównego Komisariatu Policji Okręgu Mariampolė Alfredas Bartkus. Podpisany Regulamin określa organizację pracy oraz szczegóły działania Centrum Współpracy w Budzisku.

Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w Budzisku powstało 31.01.2016 r. w wyniku przekształcenia Punktu Kontaktowego w Budzisku. Do głównych jego zadań należy wymiana informacji o zagrożeniach i zdarzeniach na ochranianym odcinku polsko-litewskiej granicy państwowej, dokonywanie sprawdzeń i ustaleń dotyczących obywateli Polski i Litwy podróżujących bez wymaganych dokumentów, jak również współpraca w zakresie przekazywania osób w ramach readmisji oraz pośrednictwo w organizowaniu wspólnych polsko-litewskich patroli.

 • Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
  Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
 • Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
  Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
 • Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
  Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
 • Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
  Podpisanie Regulaminu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL
do góry