Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Nielegalnie zatrudnieni przez jedną z podlaskich firm - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie zatrudnieni przez jedną z podlaskich firm

Katarzyna Zdanowicz
05.12.2018

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z firm mających swoją siedzibę na terenie powiatu białostockiego. Skontrolowano w sumie 91 cudzoziemców. ich pracodawca nie dopełnił wielu wymaganych formalności.

W przeanalizowanych w trakcie kontroli dokumentach funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzli w sumie 153 przypadki naruszenia prawa z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Naruszenia dotyczyły nielegalnego powierzenia wykonywania pracy 19 cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy przez 19 cudzoziemców, wobec 48 cudzoziemców niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 88 z ust. 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także niedopełnienia obowiązku przedstawienia 67 cudzoziemcom tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały. Kontrolowany podmiot gospodarczy zatrudnia przede wszystkim obywateli Białorusi do czynności produkcyjnych i pomocniczych.

Funkcjonariusze SG skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela spółki, który nie dopełnił wszystkich wymaganych formalności.

Od stycznia do końca listopada br. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 152 podmioty gospodarcze w 122 stwierdzono nieprawidłowości.

do góry