Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ... - ślubuję ..." - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ... - ślubuję ..."

Katarzyna Zdanowicz
03.01.2022

Nowi funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej złożyli ślubowanie. Byli najlepsi spośród kilkuset kandydatów. Przypominamy nabór do służby cały czas trwa.

Dziś (03.01.2022 r), w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie osiemnastu nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Trzy funkcjonariuszki i piętnasu funkcjonariuszy w asyście pocztu sztandarowego złożyło ślubowanie przed Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzejem Jakubaszkiem. Komendant pogratulował ślubującym funkcjonariuszom pozytywnego zakończenie procesu rekrutacji i życzył wielu sukcesów w szeregach Straży Granicznej. Podczas ceremonii nowo przyjęci funkcjonariusze zostali również zapoznani z zasadami etyki zawodowej. Błogosławieństwa udzielili im kapelani Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Cała grupa już za tydzień rozpocznie szkolenie w  Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek.

Podlaski Oddział Straży Granicznej w 2021 roku przyjął do służby 97 funkcjonariuszy. W tym roku zostanie przyjętych do służby kolejnych 60 funkcjonariuszy - 10 osób w lutym, 20 osób w czerwcu i 30 w październiku.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce nabór/rekrutacja.

 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
 • Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
  Ślubowanie nowych funkcjonariuszy
do góry