Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Szkolenia językowe w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 1/9-2018/BK-FAMI -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt 1/9-2018/BK-FAMI

Szkolenia językowe w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Alina Grygorowicz
27.01.2022

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zakończyły się kursy języka angielskiego i języka rosyjskiego.

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w ramach projektu szkoleniowego 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów-część II” zrealizowano dwie edycje kursów językowych. Pierwsza edycja kursów językowych realizowana była w 2020 roku, zaś  druga edycja zakończyła się w 2021 roku.

Łącznie w obu edycjach w kursie z języka angielskiego uczestniczyły 153 osoby zaś w kursie z języka rosyjskiego 11 osób. Zajęcia prowadzone były w Komendzie Oddziału oraz Placówkach SG w formie szkoleń grupowych i indywidualnych.

Celem szkoleń językowych było wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji językowych, a tym samym podniesienie jakości i swobody wypowiedzi w języku angielskim z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa, w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych realizowanych wobec cudzoziemców.

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI

         „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”

do góry