Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy SG, służb i instytucji współdziałających w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i kontroli legalności pobytu na terytorium RP, z uwzględnieniem problematyki handlu ludźmi i pracy przymusowej. - Projekt Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021, Program ,,Sprawy wewnętrzne” Azyl i Migracja (PA18) -

Nawigacja

Projekt Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021, Program ,,Sprawy wewnętrzne” Azyl i Migracja (PA18)

Warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy SG, służb i instytucji współdziałających w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i kontroli legalności pobytu na terytorium RP, z uwzględnieniem problematyki handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Alina Grygorowicz
08.10.2021

W dniach 27-28 września 2021 r. w Augustowie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy SG, służb i instytucji współdziałających w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i kontroli legalności pobytu na terytorium RP, z uwzględnieniem problematyki handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymiana doświadczeń w zakresie kontroli legalności zatrudnienia i kontroli legalności pobytu na terytorium RP prowadzonej przez Straż Graniczną samodzielnie i we współdziałaniu
z innymi służbami i instytucjami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę handlu ludźmi i pracy przymusowej. W ramach szkolenia poszerzono wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzonych czynności oraz występujących problemów w ich interpretacji przez różne organy właściwe do prowadzenia i nadzorowania tych czynności.

W dwudniowych warsztatach udział wzięło 40 uczestników: funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Miejskich i Powiatowych Komend Policji województwa podlaskiego oraz Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego, a także przedstawiciele instytucji współpracujących ze służbami mundurowymi, w tym z Powiatowych Urzędów Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych. Wśród uczestników, a jednocześnie prelegentów znaleźli się także wykładowcy z  Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.

Warsztaty były współfinansowane z projektu Norweski Mechanizm Finansowy  2014 – 2021, Program ,,Sprawy wewnętrzne” Azyl i Migracja ( PA18), pt. „ Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciw działania nielegalnej migracji”.

  • Warsztaty szkoleniowe
    Warsztaty szkoleniowe
  • Warsztaty szkoleniowe
    Warsztaty szkoleniowe
  • Warsztaty szkoleniowe
    Warsztaty szkoleniowe
do góry