Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na świadczenie usług laboratoryjnych na potrzeby medycyny pracy (w tym badań kierowców) (sprawa nr 1/ZP/SZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług laboratoryjnych na potrzeby medycyny pracy (w tym badań kierowców) (sprawa nr 1/ZP/SZ/16)

Maria Brześkiewicz
29.01.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

1/ZP/SZ/16 (29.01.2016)

poniżej 135 000 euro

85145000-7   

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług laboratoryjnych
na potrzeby medycyny pracy (w tym badań kierowców)
(sprawa nr 1/ZP/SZ/16)

UWAGA ZMIANA

TERMINU NA

09.02.2016r.

do godz. 11:00

do góry