Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Rutka Tartak - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Rutka Tartak

Piotr Nietupski
05.02.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

6/ZP/WTiZ/16 (05.02.2016)

poniżej

135 000 euro

09132100-4, 09134100-8

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Rutka Tartak (sprawa nr 6/ZP/WTiZ/16)

17.02.2016r.

do godz. 14:00

do góry