Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 3/ZP/SZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 3/ZP/SZ/16)

Marta Karpiuk
11.02.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

3/ZP/SZ/16 (11.02.2016)

poniżej

135 000 euro

85121100-4

Przetarg nieograniczony  na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy  złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 3/ZP/SZ/16)

19.02.2016r.

do godz. 11:00

do góry