Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa 7/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów mechanicznych będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (sprawa 7/ZP/WTiZ/16)

Marzena Kulesza
22.02.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

7/ZP/WTiZ/16

data: 22.02.2016

poniżej 135 000 euro

343 000 00-0

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do pojazdów

mechanicznych będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży

Granicznej (sprawa 7/ZP/WTiZ/16)

 

01.03.2016 r. do godz. 11:00

 

 

do góry