Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy części i akcesoriów do pojazdów typu ATV marki Polaris i Arctic Cat będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa 9/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy części i akcesoriów do pojazdów typu ATV marki Polaris i Arctic Cat będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa 9/ZP/WTiZ/16)

Piotr Nietupski
03.03.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

9/ZP/WTiZ/16 (03.03.2016)

poniżej

135 000 euro

34224200 – 5

Przetarg nieograniczony  na na dostawy części i akcesoriów do pojazdów typu ATV marki Polaris i Arctic Cat będących w użytkowaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku
(sprawa 9/ZP/WTiZ/16)

UWAGA ZMIANA

TERMINU NA

14.03.2016r.

do godz. 11:00

do góry