Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Narewka (sprawa nr 15/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Narewka (sprawa nr 15/ZP/WTiZ/16)

Piotr Nietupski
29.03.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

14/ZP/WTiZ/16 (29.03.2016)

poniżej

135 000 euro

09132100-4
09134100-8

Przetarg nieograniczony  na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Narewka (sprawa nr 15/ZP/WTiZ/16)

07.04.2016r.

do godz. 14:00

do góry