Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej do obiektów POSG (sprawa nr 16/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej do obiektów POSG (sprawa nr 16/ZP/WTiZ/16)

Piotr Nietupski
05.04.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

16/ZP/WTiZ/16 (04.04.2016)

powyżej

135 000 euro

09310000

Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej do obiektów POSG (sprawa nr 16/ZP/WTiZ/16)

30.05.2016r.

do godz. 11:00

do góry