Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku nr 2 w m. Białystok” (sprawa nr 33/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku nr 2 w m. Białystok” (sprawa nr 33/ZP/WTiZ/16)

Marta Karpiuk
07.07.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

33/ZP/WTiZ/16 (07.07.2016)

poniżej

135 000 euro

      71 32 00 00-7 , 71 24 80 00-8, 71000000 – 8                      

Przetarg nieograniczony  na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku nr 2 w m. Białystok”  (sprawa nr 33/ZP/WTiZ/16)

18.07.2016r.

do godz. 11:00

do góry