Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Czeremsze (sprawa nr 32/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Czeremsze (sprawa nr 32/ZP/WTiZ/16)

Marta Karpiuk
08.06.2016

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

32/ZP/WZiZ/16 (08.06.2016)

poniżej

135 000 euro

09132100-4,

09134100-8 

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych - Placówka SG w Czeremsze (sprawa nr 32/ZP/WTiZ/16)   

16.06.2016r.

do godz. 14:00

 
do góry