Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Bobrowniki (sprawa nr 30/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Bobrowniki (sprawa nr 30/ZP/WTiZ/16)

Piotr Nietupski
08.06.2016

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

30/ZP/WTiZ/16 (08.06.2016)

poniżej

135 000 euro

09132100-4
09134100-8

Przetarg nieograniczony  na dostawy paliw silnikowych - tankowanie pojazdów służbowych Placówka SG Bobrowniki (sprawa nr 30/ZP/WTiZ/16)

17.06.2016r.

do godz. 14:00

do góry