Straż Graniczna Podlaski Oddział Straży Granicznej Przetarg nieograniczony na dostawę karetki transportowej typu A1 dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 36/ZP/WTiZ/16) - rozstrzygnięte -

Nawigacja

rozstrzygnięte

Przetarg nieograniczony na dostawę karetki transportowej typu A1 dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 36/ZP/WTiZ/16)

Maria Brześkiewicz
08.07.2016

 

Nr referencyjny
(data publikacji)

Wartość zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

Termin składania ofert

36/ZP/WTiZ/16 (08.07.2016)

poniżej

135 000 euro

    34114121-3

Przetarg nieograniczony na dostawę karetki transportowej typu A1 dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku (sprawa nr 36/ZP/WTiZ/16)

18.07.2016r.

do godz. 11:00

UWAGA ! ZMIANA TERMINU : 19.07.2016 r. do godz. 11:00

do góry